Latest

NBC schron

Nuclear Biological Chemical Shelter czyli schron, który da nam schronienie na wypadek zagrożenia atomowego, biologicznego i chemicznego. O powierzchni ponad 65 m kw. Poniżej dwa 10 minutowe filmy
Read More

Zawory przeciwwybuchowe

Jednym z podstawowych zadań schronu jest ochrona przed zewnętrznym wybuchem. Jeżeli ściany, czy warstwa ziemi, jeśli schron jest podziemny, mogą ochronić w wystarczającym stopniu, to najbardziej newralgiczne są
Read More